O FIRMĚ |  ČINNOST FIRMY |  NAŠE STROJE |  REFERENCE |  CERTIFIKÁTY |  KONTAKT
Pokrývka - zemní stavby: hloubení základů staveb, vodohospodářské práce, úpravy toků, čištění rybníků, silniční překopy a úpravy

POKRÝVKA, spol. s r.o.. Začátek společnosti lze datovat na únor 1996, kdy Jaroslav Pokrývka začal podnikat jako fyzická osoba. O rok později založil se svým bratrem Josefem sdružení FO. Vznik sdružení navázal na činnost Jaroslava Pokrývky, který prováděl samostatně rypadlem zemní a terénní práce již o rok dříve. Z počátku se sdružení zabývalo pouze obnovou odvodňovacích sítí a drobnými opravami lesních cest. Postupem času zakoupilo sdružení další mechanismy, zaměstnalo další pracovníky (mistr, obsluha a řízení strojů, pomocní dělníci). Sdružení rozšířilo svoji činnost o rekonstrukce a výstavbu lesních cest, opravy říčních koryt, opravy a rekonstrukce mostů, provádí řadu činností pro lesní hospodářství. Sdružení si vybudovalo technickou základnu pro parkování a opravu strojů v Benešově nad Černou, zakoupilo administrativní budovu v Kaplici. V roce 2012 došlo k transformaci JAROSLAV POKRÝVKA, Sdružení FO na POKRÝVKA, spol. s r.o.

POKRÝVKA, spol. s r.o., je středně velkou stavební firmou působící především na Kaplicku, Krumlovsku, Vyšebrodsku, Novohradsku i v dalších částech jižních Čech.

Pokrývka - zemní stavby: hloubení základů staveb, vodohospodářské práce, úpravy toků, čištění rybníků, silniční překopy a úpravy
© Design VOJTa Herout 2004-2008